search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Samfundsfrågor

Ny arbetsgrupp utsedd

En arbetsgrupp för att göra en översyn av avdelningarnas verksamhet har utsetts av Advokatsamfundets styrelse.

Gruppen består av advokaterna:
Sten Bauer, Stockholm,
Eva Bergh, Göteborg,
Catarina Ceder, Enköping,
Lars Kongstad, Malmö,
Andreas Victor, Östersund,
Maria Westman-Clément, Lausanne.

Kommitténs ordförande är Claes G Hansson, Jönköping.
Ulrika Forsberg, advokat och administrativ chef på Advokatsamfundet är arbetsgruppens sekreterare.

Publicerad i nr 7 2005
Annons
Annons