search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Nyheter

Kamp mot klockan för migrationsdomstolarna

Arbetet med att införa den nya instans- och processordningen i asylärenden drivs på med högsta möjliga fart. Det är en tuff kamp mot klockan. Men de ansvariga är övertygade att de kommer att klara uppdraget.

Till den 31 mars 2006 ska migrationsdomstolarna vara i gång med hundratals nyrekryterade personer i nya lokaler.

Cirka 450 personer har sökt de närmare 100 tjänsterna som domare i de blivande migrationsdomstolarna i Stockholm, Göteborg och Malmö samt migrationsöverdomstolen i Stockholm.

Thomas Rolén, generaldirektör på Domstolsverket, uppger att konsulttester och intervjuer pågår. Enligt Thomas Rolén är en majoritet av de sökande från domarbanan, men även jurister från andra myndigheter och advokater har sökt tjänsterna.

Thomas Rolén räknar med att regeringen kommer att besluta om utnämningarna under november.
– Reformen ska träda i kraft den 31 mars och vår förhoppning är att en del domare kan börja redan i februari för att få viss utbildning, säger Thomas Rolén.

Rekrytering pågår även av ytterligare cirka 400 personer, som till exempel föredragande, assistenter och annan administrativ personal.

När det gäller lokalfrågan har Domstolsverket nu tecknat kontrakt, berättar Thomas Rolén. I Malmö är det klart att länsrätten tar över gamla tingsrättens lokaler. I Stockholm flyttar hela länsrätten in i Philipshuset vid Värtahamnen och i Göteborg har man bestämt att det blir i lokaler på Heden.
– Det är bra lokaler, men de måste byggas om för ändamålet. I Göteborg och Stockholm får vi tillträde först vid årsskiftet 2006/2007, så under tiden behöver vi temporära lokaler, säger Thomas Rolén.

Thomas Rolén bedömer att de, trots snäva tidsramar, kommer att hinna fullgöra sitt uppdrag.

Bekymmer för kammarrätten
Det är inte klart med lokaler för kammarrätten ännu. Kammarrättspresident Sten Heckscher säger att lokalerna har ställt till mest bekymmer hittills, och att man eventuellt måste använda provisoriska lokaler från början.

Han är dock glatt överraskad över det stora intresset för domartjänsterna och imponerad av kvaliteten på de sökande. Han och många andra sliter nu på kvällar och helger för att allt ska hinna bli klart.

Kommer det att bli någon förbättring med systemet?
– Det är länge sedan jag hade tid att fundera på det. För närvarande är vi bara inställda på att rigga det här så bra som någonsin är möjligt i tid och det kommer vi att klara av. Ytterst avgör lagstiftningen hur systemet blir, men vi kommer att sköta vår del, säger Sten Heckscher.

SANNA ARNDT

Publicerad i nr 7 2005
Annons
Annons