search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Nyheter

Bush nominerar Roberts

USA:s president George W Bush har nominerat John Roberts till ny ordförande i USA:s Högsta Domstol.

Presidenten nominerade honom i juli till att efterträda HD-ledamoten Day O´Connor, som vill avgå av familjeskäl.

Men när domstolens ordförande, William Rehnquist, dog i cancer i augusti beslöt Bush att i stället nominera Roberts som Rehnquists efterträdare till ordförandeposten.

John Roberts är 50 år och beskrivs som konservativ och en hängiven katolik. Hur Roberts ställer sig i viktiga juridiska frågor är dock ännu oklart.

Under september kommer senatens utfrågning och granskning av Roberts att pågå. Det är första gången på 50 år som USA:s president haft möjlighet att nominera två HD-ledamöter samtidigt. Detta ger presidenten möjlighet att påverka domstolens sammansättning för en mycket lång tid. USA:s HD har en betydande makt.

Domstolen tolkar och avgör om en lag strider mot landets konstitution, och kan i sådana fall upphäva lagen. HD behandlar även mål som rör delstatstvister och mål som överklagats från lägre instanser.

Domstolen består av åtta ledamöter och en ordförande, som utnämns av USA:s president på livstid. För att en utnämning ska träda i kraft måste en majoritet av senatens ledamöter först godkänna den.

TOM KNUTSON

Läs mer: http://www.supremecourtus.gov

Publicerad i nr 7 2005
Annons
Annons