search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Nyheter

Advokaters arbetsmiljö undersöks

En enkät om advokaters arbetssituation har skickats ut till alla advokater i Sverige.
Undersökningens syfte är att ge en tydligare bild av hur advokaternas arbetssituation och hälsa ser ut.

Enkäten genomförs av Psykologiska institutionen vid Stockholms universitet på uppdrag av Advokatsamfundet.

Senaste svarsdag är den 7 oktober. Resultatet av undersökningen kommer att publiceras bland annat här i Advokaten.

Publicerad i nr 7 2005
Annons
Annons