search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Nyheter

189 advokatuppdrag förmedlade

Under de åtta månader som Advokatsamfundets stöd till flodvågsoffren pågått har 189 uppdrag förmedlats.
Dagarna efter tsunamin i Asien annandag jul 2004 tog Advokatsamfundet initiativ till ett upprop för hjälp till flodvågskatastrofens offer. Varje advokatbyrå uppmanades att bistå med kostnadsfri rådgivning motsvarande 10 timmar för varje verksam jurist på byrån.

Advokatbyråer och enskilda advokater har ställt sammanlagt över 24 000 arbetstimmar till förfogande för projektet. Projektet omfattar hjälp såväl åt överlevande som åt anhöriga till de saknade och döda i katastrofen.

Hittills har Advokatsamfundets kansli fått in slutrapporter för omkring 25 av de förmedlade biståndsärendena. Än så länge går det därmed inte att bedöma hur många timmar som hittills har tagits i anspråk inom ramarna för projektet.

I det första skedet, under tiden närmast efter katastrofen, gällde många av ärendena frågor om dödförklaring, tillträde till saknades bostäder och andra omedelbara problem som visade sig i samband med att människor inte kom tillbaka från Asien. Många ärenden har rört förordnanden av god man för bortavarande. I de ärenden som har kommit in senare handlar frågorna mest om bouppteckningar, arvskiften och försäkringar.

Det stora flertalet av biståndsärendena har rent familjerättslig inriktning – de rör just sådana frågor som bouppteckningar och arv eller efterlevandes rätt att bo kvar i en bostad om ägs av en död eller saknad.

Men det finns också ärenden som berör större eller mindre företag ägda av människor som rycktes bort vid katastrofen. Företagarnas anhöriga har ställts inför svåra frågor om hur de skall förfara med driften och verksamheten.

MAGNUS ANDERSSON

Publicerad i nr 7 2005
Annons
Annons