search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Samfundsfrågor

Ny juridisk litteratur


Adler, Hans m fl: Allmänmedicinens Juridik 2005
JURIS - Juridisk informationsservice. 809 s.
Socialstyrelsen: Att fastställa faderskap
Socialstyrelsen. 192 s.
Lunning, Lars: Arbetsrätt och arbetsmarknad 2005
Författningssamling för svenskt och europeiskt arbetsliv. Norstedts Juridik. 572 s.
Bell, Robert & Ray, Neil: EU Electronic Communications Law
Richmond 2004. 285 s.
Blume, Peter & Spies, Hans Christian: Ret og digital forvaltning
DJØF. 203s.
Bring, Ove & Lysén, Göran: Materialsamling i folkrätt
Traktater, FN-resolutioner mm. 4. uppl. Iustus. 378 s.
Bärlund, Johan m fl: Finlands civil- och handelsrätt
En introduktion. 2. uppl. Talentum. 449 s.
Dahlqvist, Anna-Lena & Elofsson, Sigurd: Bokföringsbrott och bokföringslagen – Ekobrott 3
2. uppl. Norstedts Juridik. 246 s.
Danielsen, Jens Hartig: Parallelhandel og varernes frie bevaegelighed
DJØF. 752 s.
Edelman, Colin m fl: The Law of Reinsurance
Oxford University Press. 180 s.
Engvall, Frida: Ersättning vid personskada
IFU 2005. 534 s.
Eriksson, Jens & Svensson, Ulf: Idrottsföreningar
Praktisk föreningshandbok om skatt, ekonomi och juridik.
3. uppl. Björn Lundén Information. 254 s.
Frändberg, Åke: Rättsordningens idé
En antologi i allmän rättslära. Iustus. 397 s.
Iseskog, Tommy: LAS 30 år
Dags att modernisera anställningsskyddet. Thomson Fakta 2004. 218 s.
Leach, Philip: Taking a Case to the European Court
of Human Rights
2. uppl. Oxford University Press. 794 s.
Lindgren, Magnus m fl: Victims of Crime
Theory and Practice. Jure. 293 s.
Lindquist, Ulf: Kommunala befogenheter
6. uppl. Norstedts Juridik. 352 s.
Lundquist, Lennart: Administration av finansiella instrument
Kunskap för finansiell rådgivning. 3. uppl. Liber Ekonomi. 78 s.
Möller, Mikael & Jönzén, Jan: Insolvensrättsligt forum 2003
Ett samlat insolvensförfarande, EU:s insolvensförordning, HD:s senaste rättsbildning på insolvensrättens område. Iustus. 150 s.
Nordlöf, Kerstin: Unga lagöverträdare
I social- straff- och processrätt. Studentlitteratur. 424 s.
Petersson, Olof: Nordisk politik
Norstedts Juridik. 212 s.
Stamp, Mark: International Insider Dealing
City & Financial Publishing. 633 s.
Toner, Helen: Partnership Rights, Free Movement, and EU Law
Hart 2004. 310 s.
Visser, Derk: The Annotated European Patent Convention
12. uppl. H. Tel Publisher. 677 s.
Trafikskadenämnden: Ärr- och fotoregister med ärrtabell och amputationstabell för bedömning av ersättningsnivåer i personskadeärenden
Trafikskadenämnden 2005.
Annons
Annons