search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
Nr 6 2005 Årgång 71
Nr 6 2005 Årgång 71

Fokus

Livslångt lärande: Advokatexamen advokatens abc.

För drygt ett år sedan genomförde Advokatsamfundet en stor utbildningsreform. Advokatexamen infördes som förutsättning för medlemskap och krav ställdes att alla advokater vidareutbildar sig minst 15 timmar varje år. Tidskriften Advokaten har undersökt hur det första året med reformen har utvecklats.
Läs mer
Annons
Annons

Ledare

Hotbilder och oberoendet

Alla mänskliga rättigheter är inte av samma dignitet. Det är skillnad på åsidosättande av mänskliga rättigheter vad... Läs mer

Gästkrönika

Barn ingen rättighet

Ingen person med ett uns av inlevelseförmåga kan ifrågasätta att längtan efter barn finns även hos lesbiska par. Denna... Läs mer

Annons
Annons Annons
Nyheter

Välbesökt seminarium

Drygt 100 personer hade kommit till Svenska Läkaresällskapets möteslokal den 16 juni för att delta i seminariet... Läs mer
Annons
Annons Annons
Annons
Annons Annons

Fokus

Debatt

A house divided?

Det är utomordentligt glädjande att Advokatsamfundet har en generalsekreterare som är bevandrad i Shakespeare och... Läs mer