search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Debatt

Vi värnar om domstolarnas och domarnas oberoende

Debattörer är folkpartisterna Johan Pehrson och Jan Ertsborn.
Domstolarnas obestridliga självständighet och oberoende är själva fundamentet i en rättsstat. Det är därför trist att behöva debattera dess ställning med s-regeringen, som vi så ofta tvingas göra i riksdagen.

Det gäller såväl den strukturella underfinansieringen och i övrigt den kortsiktiga ekonomiska styrningen av domstolarna som den yttre organisationen, där centraliseringstanken är starkt förhärskande.

Allt detta i en tid när måltillströmningen nu för fjärde året i rad ökar och balanserna av icke avgjorda mål bara växer. Domstolsverkets senaste förslag om en ”brandkårsstyrka” om 10 domare för att hjälpa upp situationen i de värst drabbade domstolarna talar sitt eget tydliga språk.

Vi menar att Domstolsverket som myndighet under regeringen inte har det oberoende och den självständighet, som måste krävas. Utöver domstolarnas ekonomi så kan regeringen, sedan riksdagen fråntagits uppgiften, numera fritt organisera om lite hur den vill. Därför kräver bland annat Folkpartiet liberalerna att hela domstolsväsendet måste frigöras från regeringsmakten och underställas en domstolsstyrelse under riksdagen.

Just nu driver Domstolsverket med regeringens goda minne hårt frågan om en individuell och prestationsbaserad lönesättning för domare. Detta är konstitutionellt ytterst tveksamt. Det står också i strid med av Sverige ingångna internationella konventioner och rekommendationer.

Ett system att endast höja vissa domares löner är naturligtvis billigare än att slå vakt om hela domarkollegiets lönenivåer. Bara misstanken om att detta kan komma att minska domarnas oberoende gör förslaget olämpligt.

Frågorna är många. Hur skall man mäta en domares arbetsinsats? Hur mycket är rättssäkerheten värd? Är det tänkt att också våra domare i Högsta domstolen och Regeringsrätten ska omfattas av samma principer? Hur ska detta i så fall i praktiken bedömas? S-regeringen ser uppenbart inga problem i detta utan låter med sin informella styrning Domstolsverket driva dessa frågor vidare.

Många domare är oroliga. Sveriges domarförbund och Juseks domstolssektion protesterar. Den europeiska avdelningen av Internationella Domarunionen skickar en protestresolution till justitieministern.

Vi tycker individuell lönesättning för domare är konstitutionellt ytterst tveksamt och törs lova att vi inom den borgerliga Alliansen på ett helt annat sätt kommer att värna domarnas och domstolarnas oberoende om vi får väljarnas förtroende efter valet 2006.

Vi har gemensamma förslag om att sätta de konstitutionella frågorna om oberoende domstolar högt på dagordningen. Det är ju där dessa frågor hör hemma i de flesta rättsstater.

JAN ERTSBORN
Advokat och ledamot i Lagutskottet (fp)

JOHAN PEHRSON
Ordförande i Justitieutskottet (fp)

Publicerad i nr 5 2005
Annons
Annons
Annons