search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Nyheter

Skärpt kontroll av ersättningsanspråk

Det statliga ersättningssystemet för rättsliga biträden ska bli mer effektivt och kontrollen ska skärpas, enligt lagändring från den 1 april.
Justitiekanslern, JK, tar över Domstolsverkets rätt att överklaga domstolars och andra myndigheters beslut om bland annat ersättningen till rättsliga biträden och om advokaträkningar anses vara för höga.

Bestämmelser har nu införts om att rättsliga biträden i sin kostnadsräkning ska ange tidsåtgången för varje icke-rutinmässig åtgärd. Det ska specificeras vad som begärs i ersättning för arbete, tidspillan och utlägg, i skilda poster. Redogörelser med standarduttryck och summariska tidssammanställningar accepteras inte.

Motivet till lagändringarna är att man vill ha en bättre kontroll av de ersättningar som betalas av allmänna medel. Målet anges vara att förbättra det statliga ersättningssystemet och göra det mer effektivt.

Publicerad i nr 5 2005
Annons
Annons
Annons