search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Nyheter

Reformer i asylärenden skjuts upp

Den nya instans- och processordningen i asylärenden blir försenad.
Efter kritik från lagrådet har migrationsminister Barbro Holmberg beslutat att förlänga rättsväsendets tid att förbereda sig för den stora reformen. Som en följd av detta skjuts riksdagsbeslutet fram till hösten och enligt förslaget i propositionen träder den nya utlänningslagen i kraft den 1 april 2006.

Rättsväsendet får därmed mer tid för att kunna anställa personal och ordna med lokaler. Utlänningsnämnden får tre månaders respit och får vara kvar till 31 mars 2006.

I lagrådets yttrande välkomnas att processordningen ändras för att möta anspråk på ökad rättssäkerhet. Tvåpartsförfarandet och ökat inslag av muntlig förhandling är viktiga inslag.

Men lagrådet efterlyser bättre bedömningsunderlag för flera områden och anser att reformen bör senareläggas. Kritik riktas bland annat mot att det inte är realistiskt att tro att på den korta tiden till införandet hinna rekrytera cirka 120 domare och 300-400 beredningsjurister, anskaffa lokaler, genomföra utbildningsinsatser med mera.

Publicerad i nr 5 2005
Annons
Annons
Annons