search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Fokus

Hon kämpar mot ekobrottslingarna

Ekobrottsmyndighetens generaldirektör Gudrun Antemar håller med om att deras utredningar tar för lång tid. Nu ska hon omorganisera myndigheten och prioritera den allvarliga och systemhotande ekonomiska brottsligheten.
Gudrun Antemar har varit generaldirektör för Ekobrottsmyndigheten, EBM, sedan i april 2004. Hennes ljusa arbetsrum har utsikt över den glittrande Riddarfjärden högst upp i myndighetens lokaler på Kungsholmen i Stockholm. Hon ursäktar sig för pappershögarna kring skrivbordet och vi sätter oss i hennes röda soffgrupp.
– Att arbeta med ekobrottsbekämpning är ett av de viktigaste och svåraste kriminalpolitiska områdena. Ytterst handlar det om att hålla den här brottsligheten stången. Om vi inte lyckas och ekobrottsligheten får breda ut sig uppstår en maktstruktur vid sidan om den demokratiska. Det är en av förklaringarna till att jag vill arbeta här, säger Gudrun Antemar.

EBM har under åren fått kritik för att arbeta långsamt och på fel sätt. Gudrun Antemar håller med om att utredningarna tar för lång tid men säger att handläggningstiderna är på väg ner och att fler och fler lagförs. Hon påminner även om att handläggningstiderna var ännu längre innan EBM bildades.

Från olika håll förekommer också kritik att EBM förlorar de stora målen. Gudrun Antemar tycker inte att det stämmer.
– 90 procent av våra åtal bifalls och det är ett fåtal extremt stora mål som vi har förlorat. Jämför man med andra mål är de flesta av våra normala mål väldigt stora, där huvudförhandlingen kan ta 1-2-3 veckor.

För att effektivisera EBM har hon gjort en del förändringar och fler är på gång. Det märks att hon har lyssnat på sina kritiker.
– Vi ska arbeta utifrån en omvärlds- och en hotbildsanalys. Därför har jag inrättat en underrättelsetjänst som tillsammans med en analysenhet varje år ska ta fram en bild av hur hoten ser ut. Utifrån den ska vi prioritera, säger Gudrun Antemar.

De hot hon nu kan se och som hon vill prioritera är den allvarliga brottsligheten som den organiserade, internationella, multikriminella brottsligheten och brotten på finansmarknaden.

I början av nästa år sjösätts reformen som innebär att alla ärenden av mer allvarligt slag utreds som projekt.
– Redan i början av projektet ska vi bestämma var ärendet kommer in i prioritetsordningen, vilka resurser som krävs, vilket mål som ska nås och på vilken tid. Målet är att utredningstiderna ska ner till högst 365 dagar i genomsnitt, men vissa ärenden måste få ta tid, säger Gudrun Antemar.

Hon vill också prioritera den systemhotande ekonomiska brottsligheten. Till exempel är skattebrottslighet som begås av många ett hot mot skattesystemet även om varje enskilt fall inte är så allvarligt.
– Den 1 juli i år genomför vi mängdbrottsreformen som innebär att den enklare, mer lättutredda mängdbrottsligheten – som vi räknar är 50-60 procent av våra ärenden – ska utredas med standardiserade rutiner. Målet är att de ska kunna utredas inom 90 dagar.

En annan förändring är att EBM följer efter åklagarväsendet och plattar till organisationen. Tre nivåer blir två. De slopar avdelningarna och har kvar staben och kamrarna.

Modern teknik är ett bra hjälpmedel för att komma åt brottsligheten. EBM har sedan en tid möjligheter att bedriva hemlig telefonavlyssning och enligt Gudrun Antemar används det flitigt och betyder mycket.

Gudrun Antemar vill att de processuella frågorna måste diskuteras för att förbättras. Hon tycker att man ska fundera på deldomar, uppgörelser och andra lösningar för att hitta ett system som passar den svenska rättstraditionen, kanske göra brottmålsprocessen mer lik tvistemålsprocessen.

Varje år kommer ungefär 4 300 ärenden in till EBM. Enligt EBMs statistik kommer 39 procent av ärendena från skatteverket och 27 procent från konkursförvaltare. EBMs egen underrättelsetjänst har också kommit igång med sin verksamhet.
– Det är bra att revisorer uppfyller sin anmälningsskyldighet och att konkursförvaltare utreder, men det är också viktigt att vi får tag i den brottslighet som inte anmäls genom de etablerade kontrollsystemen. Därför är det glädjande att den senaste statistiken visar att vår underrättelsetjänst har letat upp lika många ärenden som landets samtliga revisorer har anmält och gått från 0 till 3 procent på tio månader, säger Gudrun Antemar.

Gudrun Antemar anser att advokater i de flesta fall är skickliga och att EMB i framtiden skulle behöva arbeta mer tillsammans med advokater, revisorer och andra inom näringslivet. De samarbetar redan med andra myndigheter. EBM måste också arbeta mer internationellt eftersom ekobrotten är en global företeelse. Enligt Gudrun Antemar blir samarbetet med andra länder stadigt bättre, särskilt inom EU.

Gudrun Antemar oroas av att den organiserade brottsligheten växer och att den ekonomiska brottsligheten är en ökande del av den. Hon skulle önska att acceptansen för svart arbetskraft minskade och att ungdomar inte skulle börja sitt arbetsliv med ett svartjobb.
– Vi måste slå hårt mot dem som stör människor och företag som vill göra rätt för sig. Men jag blir faktiskt mer optimistisk för varje dag att vi ska klara av situationen.

SANNA ARNDT
TOM KNUTSON

Publicerad i nr 5 2005
Annons
Annons
Annons