search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Nyheter

Försäkringar

Se till att teckna en separat VD- och styrelseansvarsförsäkring i det bolag där du sitter i styrelsen, råder Anneli Ramnelöv på Marsh AB.
Bolagsstyrning får alltmer uppmärksamhet hos ägargrupper, revisorer, massmedia och lagstiftare. Styrelsen spelar en central roll och det är många gånger som en advokat blir tillfrågad att ta plats i en kunds bolagsstyrelse.

I slutet av 2004 antog styrelsen för Sveriges advokatsamfund ett vägledande uttalande vilket innebär att det principiellt inte möter något hinder att en advokat som sitter i ett aktiebolags styrelse även utför uppdrag för bolaget. Vi kan därför gissa att mängden styrelseuppdrag inom advokatkåren inte kommer att minska i framtiden.

En analys av skador på Advokatsamfundets ansvarsförsäkring visar att krav på grund av styrelseuppdrag inte är speciellt frekventa. Det rör sig om två till tre krav per år. Däremot är kravens storlek högre än i en genomsnittsskada. Många gånger rör det sig om mångmiljonbelopp.

Som styrelseledamot har du ett personligt ansvar för dina handlingar. För att skydda styrelseledamöternas privatekonomi tecknar många bolag en separat VD- & Styrelseansvarsförsäkring.

När du som advokat sitter i ett klientbolags styrelse har du ett extra skydd i Advokatsamfundets obligatoriska ansvarsförsäkring. Vi vill dock uppmana alla advokater som sitter i styrelser att se till att bolaget där du sitter i styrelsen, tecknar en separat VD- & Styrelseansvarsförsäkring.

En viktig anledning är förstås att alla ledamöter i styrelsen bör ha ett fullgott försäkringsskydd. Det finns också anledning att inte blanda in advokatbyråns ansvarsförsäkring i krav mot den externa styrelsen. Dels finns risken att advokatbyråns försäkringsbelopp förbrukas, dels försvårar ett dåligt skaderesultat advokatbyråns möjligheter att teckna ett bra och kostnadseffektivt försäkringsskydd i framtiden.

ANNELI RAMNELÖV
Marsh AB

Publicerad i nr 5 2005
Annons
Annons
Annons