search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Nyheter

Deltagares kommentarer

Mer än 100 personer deltog på fullmäktigemötet i Göteborg. Här är några åsikter om mötet.
Monica Behm:
”Bra med många motioner”

– Det var mitt första fullmäktigemöte och det var oerhört intressant. Jag tycker att det är jättebra att det kommer motioner så att det blir en livlig debatt, även om man inte delar motionärernas uppfattning. Alla falanger kunde enas och det kändes som ett bra avslut. Mötet hade också en ytterst kompetent ordförande, säger Monica Behm.

Sten-Åke Karlsson:
”Ett vitalt möte”

– Det blev en livlig debatt som inte hade kommit fram utan motionerna. Därför blev mötet vitalare i år än tidigare och det är positivt att frågorna ventileras, säger Sten-Åke Karlsson.

Peter Danowsky:
”En inspiration för styrelsen”

– Jag tycker att det var ett väldigt bra fullmäktigemöte. Vi lämnar alla det här mötet lättade, oavsett vilken utgångspunkt man hade när vi började. Mötet blev en slags förlösning av de spänningar som rått. Jag är övertygad om att mötet blir till en inspiration för styrelsen att ännu mer tänka utifrån ledamöternas perspektiv, säger Peter Danowsky.

Stefan Lindskog:
”Mycket skrik för lite ull”

– Mycket skrik för lite ull. En genomgång av de vägledande reglerna är okontroversiellt. Tidpunkten för årsredovisning är bara en resursfråga. Frågan om avdelningarnas ställning kan naturligtvis utredas även om inte vare sig avdelningsordförandena eller jag ser något behov av det, säger Stefan Lindskog, Advokatsamfundets ordförande.

Publicerad i nr 5 2005
Annons
Annons
Annons