search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Samfundsfrågor

Tradition, högtidstal och mingel i Lund

Lundajuristernas dag den 4 juni.
Den 4 juni 2005 anordnar Sällskapet Lundajuristerna traditionsenligt Lundajuristernas Dag tillsammans med Juridiska fakulteten vid Universitetet i Lund och Juridiska Föreningen.
· Kl 10.30) Föreningsstämma på Juridicum. Vidare ger Juridiska fakulteten aktuell information om utbildning och forskning.
· Kl 12) Lunch på Grand Hotel. Särskild anmälan nödvändig, se nedan.
· Kl 14) Högtidssammankomst i universitetshusets aula med högtidstal, diplom till nyutexaminerade samt utdelande av stipendium.
· Kl 15.45) Fotografering av de nyutexaminerade utanför universitetsbyggnaden.
· Kl 16) Mottagning i universitetets atrium. Särskild anmälan krävs, se nedan.
· Examensmingel med bubbel & snittar i JF:s försorg.

Mer info kommer att finnas på www.lundajurister.nu.

Särskilt uppmärksammas i år och anmodas de deltaga som tog sin examen för jämnt tiotal år sedan d v s 1995, 1985, 1975, 1965 osv.

Anmälan till lunch, högtidssammankomst och/eller mottagning sker på särskild anmälningsblankett samt genom inbetalning senast den 20 maj 2005 på postgiro 629 05 40-1 tillhörigt Sällskapet Lundajurister med 270 kronor per person.

På postgiroblanketten måste anges vad betalningen avser samt namnen på de deltagande. Medlemsavgiften, 150 kronor för 2005, inbetalas samtidigt om så ej skett tidigare.

Var god ange namn, adress, e-postadress samt yrke och examensår för införande i Sällskapets matrikel. Medlem som inte önskar medverka i sällskapets matrikel på nätet måste meddela detta till sekreteraren.

Ytterligare upplysningar erhålles från Sällskapet Lundajuristers sekreterare, hovrättsassessor Karin Lindbäck, e-post info@lundajurister.nu.
Information om examensmingel med bubbel & snittar erhålles från Juridiska Föreningen, Box 207, 221 00 Lund, per telefon 046-1888 12 eller via e-post jf@jf.se.

Publicerad i nr 3, 2005
Annons
Annons
Annons