search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Nyheter

Tillåtet använda överskottsinformation

Regeringen föreslår att överskottsinformation ska få användas för att utreda brott.
Överskottsinformation från hemlig telefonavlyssning, tele- eller kameraövervakning ska få användas för att utreda eller förebygga brott.

Överskottsinformation ska få användas för att utreda ett annat brott än vad avlyssningen gällde från början, om brottet kan föranleda fängelse i ett år eller mer.

Det föreslår regeringen i en proposition. Lagen föreslås börja gälla den 1 juli 2005.

Publicerad i nr 3, 2005
Annons
Annons