search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Fokus

Småbyråer utan tilläggsförsäkring

Stora byråer har tilläggsförsäkring, men inte alla små.
Endast var sjätte enmansbyrå tecknade tilläggsförsäkring till samfundets ansvarsförsäkring, enligt den Temo-undersökning som genomfördes 2003.

Var tredje småbyrå hade tilläggsförsäkring och två av tre mellanstora byråer hade det. Storbyråerna tecknade självklart tilläggsförsäkringen.

Publicerad i nr 3, 2005