search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Nyheter

”Se över de etiska reglerna”

Kritiska advokater presenterade motlista till advokatfullmäktige.
Vad som inträffade vid årsmötet den 15 mars var att en grupp advokater under ledning av Fredrik von Baumgarten från Advokatfirman Vinge presenterade ett nytt förslag till fördelning av Stockholmsavdelningens 23 platser i Advokatfullmäktige.

Gruppen, som låg bakom alternativlistan, hade inte anmält sig till årsmötet eller kontaktat valberedningen, vilket i sig inte strider mot samfundets regler. 110 ledamöter av Stockholmsavdelningen hade anmält sitt deltagande till årsmötet. Men närmare 80 ledamöter kom oanmälda med fullmakter från andra kolleger.

Fredrik von Baumgarten förklarade alternativlistan som ett initiativ att vitalisera samfundsarbetet (läs mer i artikeln Sju röster om framtidens advokatsamfund).

Reaktionerna från de andra ledamöterna på den nya listan var stundtals upprörda.
– Man ska kalla en spade för en spade, och en kupp för en kupp. Det här är en kupp, sade Advokatsamfundets ordförande Stefan Lindskog.

Han uppmanade Vinges representanter att ta tillbaka sitt förslag och återkomma inför nästa årsmöte för att kunna bereda förslaget på sedvanligt sätt.

Efter ytterligare debatt enades mötesdeltagarna, inräknat gruppen bakom alternativlistan, att bordlägga frågan om val till fullmäktige och kalla till fortsatt årsmöte med ny röstlängd den 5 april (I skrivande stund hade detta möte inte hållits).

TOM KNUTSON

Publicerad i nr 3, 2005