search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Nyheter

Samfundet deltar i översynen

Domstolsverket har erbjudit Advokatsamfundet två representanter i verkets arbete med översynen av timkostnadsnormen.
Domstolsverket har fått regeringens uppdrag att se över timkostnadsnormen för ersättning till rättsliga biträden, något som vi har berättat om i Advokaten nummer 2, 2005. Advokatsamfundet har åtskilliga gånger under de senaste åren framfört sina invändningar mot grunderna för beräkningsnormen.

Domstolsverket har nu erbjudit samfundet att delta med två representanter.

Enligt beslut i Advokatsamfundets styrelse blir det advokaterna Mats Bäck i Östersund och Lars Arrhenius i Stockholm som deltar i arbetet som representanter från samfundet.

Advokatsamfundets generalsekreterare Anne Ramberg välkomnar Domstolsverkets initiativ, eftersom frågan är så viktig.
– Det är hög tid att se över timkostnadsnormen och det är bra att vi nu har representanter med i arbetsgrupperna från början. Vi vill ha en genomgripande översyn av den nuvarande beräkningsmetoden och det har vi begärt upprepade gånger.

För att skapa sig ett ordentligt beslutsunderlag har Domstolsverket även bestämt att låta ett undersökningsföretag genomföra en enkätundersökning riktad till ett antal advokater och advokatbyråer runt om i Sverige.

På så sätt hoppas Domstolsverket bland annat få en bild av advokatbyråernas kostnader för att bättre kunna bedöma behovet av en ändrad beräkningsmetod av timkostnadsnormen.

SANNA ARNDT

Publicerad i nr 3, 2005
Annons
Annons