search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Nyheter

Rådhuset bäst tycker Stockholmsavdelningen

Valet står mellan Rådhuset och Klamparen.
Ett hett diskussionsämne i Stockholm är var Stockholms tingsrätts brottmålsavdelningar ska vara placerade i framtiden: stanna kvar i Rådhuset eller flytta till Klamparen.

De verksamma brottmålsadvokaterna i Stockholm vill bli kvar i Rådhuset och är helt emot en flytt.

Enigheten bland Stockholmsadvokaterna är närmast total i frågan om var brottsmålsavdelningarna ska placeras, enligt styrelsens för Stockholmsavdelningen av Sveriges advokatsamfund yttrande till Justitiedepartementet.

Stockholmsavdelningen anser att Rådhusets kulturhistoriska värden är unika och omistliga. De skriver att byggnaden inger respekt för domstolsväsendet, har en inspirerande atmosfär av tradition och rättshistoria samtidigt som den är väl fungerande. Vid Försvararkollegiets möte den 7 mars 2005 gjordes en enkät i frågan. Av de 42 advokater som röstade var där samtliga emot en flytt.

Publicerad i nr 3, 2005
Annons
Annons