search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Nyheter

Otydlig styrning av myndigheter

Kritik från Riksrevisionen.
Vid Riksrevisionens årliga revision av statens cirka 270 myndigheter har konstaterats tolv väsentliga fel i redovisningen eller i ledningens förvaltning.

Riksrevisionen bedömer att regeringens ryckiga och otydliga styrning försvårar för myndigheterna att få en långsiktighet i verksamheten.

Publicerad i nr 3, 2005
Annons
Annons