search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Nyheter

Mer internationellt samarbete mot brott

Proposition lämnad till riksdagen.
Det ska bli enklare för svenska myndigheter att komma åt bevis som finns i andra EU-länder.

En svensk åklagare ska exempelvis kunna skicka ett svenskt beslut om beslag till ett annat land för att säkra bevis som finns där och vice versa.

På så sätt hoppas regeringen kunna bekämpa den gränsöverskridande brottsligheten. En proposition har lämnats till riksdagen med förslag till den nya lagen.

Publicerad i nr 3, 2005