search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Nyheter

Gästprofessor efterlyser öppnare diskussion om våld

Han visar i en studie att Sverige inte är så barnvänligt som vi tror.
Forskningsprojekt i Europa visar att välfärdssystemet i Sverige inte är så bra som många länge har trott.

Det framkom vid en föreläsning på Internationella Brottsofferdagen med Keith Pringle, gästprofessor vid Institutionen för samhälls- och beteendevetenskap vid Mälardalens högskola.

I jämförelse med andra europeiska länder är den svenska materiella välfärden bra, men sämre om man räknar med våld mot kvinnor och barn. Sämre än exempelvis Storbritannien, som annars har många brister.

Keith Pringle har studerat personal vid socialtjänsten, hälso- och sjukvården, och sett ett motstånd att inse problem med mäns våld och sexuella övergrepp.

En del tror inte på att många män som misshandlar kvinnor också misshandlar barn. I Sverige, i motsats till andra länder, tillåts pappan umgås oövervakat med barnet, även om han har misshandlat mamman.

Diskussionen är öppnare i andra länder, och mamman och barnet får ett starkare skydd och större inflytande på besluten. Bristen på en öppen diskussion i Sverige riskerar att upprätthålla våldet.

Publicerad i nr 3, 2005
Annons
Annons