search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Fokus

Barnledigt med kostnader betalda

Katarina Hellsén är mamma och delägare. Hon har möjlighet att vara hemma med sonen Karl i och med att hon har en sjukavbrottsförsäkring som betalar hennes fasta kostnader på byrån.
Katarina Hellsén är advokat och en av 21 delägare i Wistrand Advokatbyrå i Stockholm. Sedan i september 2004 är hon föräldraledig och hemma med sonen Karl, som är sex månader gammal. Hon har planerat att börja arbeta igen i september.

Katarina Hellsén har tecknat den så kallade sjukavbrottsförsäkringen hos Länsförsäkringar. Den tecknas i kombination med sjukvårdsförsäkringen och täcker Katarina Hellséns del av alla de fasta kontorskostnader advokatbyrån har, fastän hon inte är där.

Kostnaderna som försäkringen täcker gäller lokalhyran, el, personal och övrig administration. Sjukavbrottsförsäkringen täcker dock inte inkomstbortfallet.

Som alla föräldralediga får hon i och för sig ersättning från Försäkringskassan. Men för Katarina Hellsén innebär den en rejäl sänkning av månadslönen, även om hon får det maximala beloppet, 24 000 kronor per månad. Den lägre månadsersättningen hade svårligen räckt till att betala kostnaderna också.

Bra för advokaten och byrån
Hon är den första delägaren på byrån att använda sig av denna typ av försäkring vid föräldraledighet, och både för henne och för byrån har det varit en bra lösning.
– Den här försäkringen har varit en förutsättning för att jag skulle kunna vara mamma och delägare samtidigt. Annars skulle jag ha behövt förhandla med mina delägarkollegor om något specialavtal oss emellan och det hade inte känts bra. Det hade också varit för tungt ekonomiskt för mig att skaffa barn, att betala alla kostnader och inte arbeta, säger Katarina Hellsén.

Katarina Hellsén blev delägare 2002 och i samband med det tecknade hon försäkringen. När den två-åriga karenstiden på försäkringen tog slut var lilla Karl på väg.
– Allt har fungerat jättebra. Jag anmälde att jag var gravid till försäkringsbolaget och sedan, när jag hade fött Karl, ringde jag och anmälde att försäkringen skulle börja gälla. Moderskapsintyg och löpande besked om att föräldrapenning betalas ut skickar jag till försäkringsbolaget under föräldraledigheten. Pengarna betalas in från försäkringsbolaget direkt till byrån varje månad.

Hon tror att fler kommer att vilja ta den här försäkringen allt eftersom fler kvinnor blir delägare. Än har ingen manlig delägare på byrån tagit ut pappaledighet och då utnyttjat försäkringen, men Katarina Hellsén påpekar att vem som helst också kan bli sjuk och oförmögen att arbeta.
– Då behövs ett sådant här försäkringsskydd för att slippa få ekonomiska problem, säger Katarina Hellsén

Publicerad i nr 3, 2005