search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Nyheter

15 advokater ger samfundet sitt stöd

Advokaterna ställer sig bakom vägledande uttalande om controlled auctions.
Femton advokater hävdar i ett pressmeddelande att den egentliga orsaken till rabaldret i Advokatsamfundet har sin grogrund i samfundets vägledande uttalande om controlled auctions. I sitt uttalande förklarar advokaterna att de ställer sig helhjärtat bakom samfundets beslut. Bland undertecknarna finns bland andra Bertil Södermark, Claes Beyer, Leif Gustafsson, Mats Bendrik samt Håkan Fohlin.

Publicerad i nr 3, 2005