search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Samfundsfrågor

Seminarium om jämställdhet

Adastra Mentorprojekt inbjuder till seminarium om "Jämställdhet – en fråga om effektivitet, demokrati och lönsamhet!"
Jämställdhetskonsulten Anne-Kathrine Roth föreläser den 27 april kl 19 på Juristernas Hus, Stockholms universitet.

Adastra mentorprojekt är en ideell organisation vid Stockholms universitet med syfte att skapa nätverk mellan verksamma jurister och kvinnliga juriststuderande.

Mer info finns på webbsidan www.adastra-mentorprojekt.se.

Publicerad i nr 2, 2005
Annons
Annons