search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Nyheter

Samfundets hjälp uppskattas

Advokatsamfundets hjälp till de drabbade av flodvågen har fått ett stort gensvar. Hittills har närmare 120 personer som begärt hjälp anvisats advokatbistånd. Över 2400 advokater och biträdande jurister har anmält sin medverkan.
Katarina Rosén, en av de jurister som handlägger flodvågsärendena på samfundets kansli, berättar att de som hör av sig behöver hjälp med en rad olika typer av frågor inom varierande rättsområden.

Vanligast är frågor med inriktning på bodelnings- och arvsrättsliga problem, dödförklaring, skattefrågor, godmanskap, hyresrättsliga frågor, och rätten att förfoga över den försvunnes tillgångar eller gå in i en försvunnens bostad. En rad bolagsrättsliga och arbetsrättsliga frågeställningar har också blivit aktuella.

Kansliet ger ingen rådgivning, utan förmedlar kontakt mellan hjälpsökande och lämplig advokatbyrå i eller i närheten av den ort där den sökande är bosatt. Katarina Rosén säger att kansliet också i några fall har hänvisat till myndigheter eller annan organisation där personen bedömts kunna få rätt hjälp snabbt.

Tanken är att alla som är i behov av juridisk rådgivning i möjligaste mån ska få det fullt ut. Därför är det viktigt att återrapportering sker. Bara några få byråer har än så länge återrapporterat. De som ringer blir mycket tacksamma för att de får möjlighet till konkret hjälp. Advokaterna som deltar är också angelägna att snabbt och effektivt inleda uppdraget.

Advokatsamfundets generalsekreterare Anne Ramberg är nöjd.
– Eftersom vi hade en god organisation för detta projekt redan de första dagarna in på det nya året har administrationen från kansliets sida fungerat utan problem. Det har byggt på en kombination av positiva hjälpsökande och advokatkårens beredvillighet att hjälpa till, säger Anne Ramberg.

SANNA ARNDT

Publicerad i nr 2, 2005