search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Samfundsfrågor

Nytt om namn

Personer på nya poster.
• Thomas Rolén är ny generaldirektör för Domstolsverket från och med den 1 februari 2005.
• Mari Andersson tillträdde tjänsten som ny lagman i Länsrätten i Stockholms län den 1 januari 2005.
• Katri Linna är ny ombudsman mot etnisk diskriminering, DO. Hon är 44 år, född i Finland och utbildade sig till jurist vid Uppsala Universitet. Efter tingstjänstgöring i Västerås har hon arbetat på Allmänna Advokatbyrån i Västerås, som förbundsjurist på LO/TCO, som kanslichef på DO och som chefsjurist på HTF och på Sif.
• Annika Brickman har utnämnts till regeringsråd av regeringen och tillträdde 1 februari. Hon kommer senast från en tjänst som rättschef i Justitiedepartementet.
•Juris doktor och docent Rune Lavin, tidigare bland annat regeringsråd, tillträder som ordförande i Regeringsrätten den 1 mars.

Publicerad i nr 2, 2005
Annons
Annons