search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Samfundsfrågor

Minnesord över Thomas Ander

Advokaten Thomas Ander, Stockholm, har, som tidigare meddelats, avlidit tillsammans med hustrun Thisbe i samband med flodvågskatastrofen i Sydostasien, 32 år gammal.
Thomas avlade sin jur kand-examen vid Lunds universitets juridiska fakultet 1997, och påbörjade samma år en praktikplats vid Lagerlöf & Leman Advokatbyrå, nuvarande Linklaters, i Stockholm. Dessförinnan avlade Thomas även en masterexamen i rättsekonomi vid Hamburgs universitet. År 2002 blev han medlem av Advokatsamfundet.

Vid Linklaters erbjöds Thomas snart en fast anställning på grund av sina mycket goda arbetsinsatser. Hans inriktning blev relativt omgående konkurrensrätt, och efter två år vid Stockholmskontoret blev han utsänd till Brysselkontoret för att helt ägna sig åt konkurrensrätt.

Under sin tid i Bryssel utvecklade Thomas ett särskilt kunnande avseende konkurrensrättsliga implikationer vid företagsförvärv. Vid hemkomsten till Sverige 2001 påbörjade han snart en anställning vid konkurrensrättsgruppen hos Gernandt & Danielsson Advokatbyrå i Stockholm, och var där verksam fram till dess han förolyckades.

Thomas skarpa intellekt parat med hans osedvanliga glada, öppna och naturliga sätt gjorde inte bara att han var oerhört uppskattad av sina medarbetare utan även att han var mycket respekterad och högt ansedd av sina klienter.

Från sin uppväxt i Hjo fick Thomas med sig sitt stora intresse för bollsporter, särskilt tennis som han regelbundet ägnade sig åt. Sin lediga tid ägnade Thomas annars gärna åt sina vänner och sin familj. Han hade många vänner och var alltid mån om att upprätthålla kontakten med dem, gärna i samband med god mat, dryck och musik.

Thomas lämnar ett oersättligt tomrum bakom sig bland sina arbetskamrater på Gernandt & Danielsson, både som vän och kollega. Hans positiva livsinställning och härliga humör kommer aldrig att glömmas bort. Vi, hans kollegor och vänner, är tacksamma för att ha fått privilegiet att lära känna Thomas.

FÖR GERNANDT & DANIELSSON ADVOKATBYRÅ
ADVOKAT KENNY CARLSSON

Publicerad i nr 2, 2005
Annons
Annons