search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Samfundsfrågor

Minnesord över Otto Rydbeck

Han kombinerade sin matematiska läggning med en skarp replik.
Efter att vi på annandagskvällen nåtts av ett uppslitande SMS-meddelande som lät förstå att av hela familjen Rydbeck på julsemester i Thailand endast hustru Birgitta och de två sönerna överlevt den ödesdigra flodvågen närde vi ännu länge förhoppningen om att Otto – med sin obändiga överlevnadsinstinkt – och hans dotter Ebba plötsligt ändå skulle visa sig bland de överlevandes skara.

Efter att hoppet om att någonsin kunna återfinna de två i livet långsamt skingrats har en omfattande vänkrets och en stor skara kollegor och medarbetare tvingats försöka vänja sig vid tanken att en naturkatastrof ändat Otto Rydbecks och hans unga dotter Ebbas liv.

Otto Rydbeck föddes 1945 som äldste son och hans barndom bland många syskon på en gård utanför Lund präglades av den blandning av strävsamhet och trivsamhet som man förknippar med det skånska herrgårdslandskapet.

Efter juridikstudier i Lund anställdes Otto Rydbeck ganska omgående år 1972 på Nils Setterwalls Advokatbyrå i Stockholm, där han skulle komma att stanna för att göra mycket betydelsefulla och inspirerande insatser. Otto Rydbeck intog t.ex. en mycket entusiastisk ledarroll i den datoriseringsprocess som under 1970–80-talet utgjorde en förutsättning för den tillväxt som skulle göra Setterwalls Advokatbyrå till en av de större byråerna i landet.

Otto Rydbecks person var inte obekant för den svenska allmänheten och hans insatser de senaste åren som utredare och advokat åt Skandia kom att följas av en förbluffad och ofta beundrande allmänhet. Hans förmåga att snabbt kunna analysera ett komplext och omfattande material för att därefter dra strukturerade slutsatser och ge konstruktiva lösningar kom väl till pass i det arbetet.

Nyfiken och receptiv
Otto Rydbeck hade en för advokater ganska ovanlig matematisk läggning vilket i kombination med en skarp replik utmärkte honom i varje professionellt sammanhang. Otto Rydbecks insatser som regeringens utsedde ombud under bankkrisen på 90-talet placerade hans namn som offentlig utredare i rampljuset. Hans skicklighet bottnade i en osedvanlig nyfikenhet och receptivitet.

Hans alltid starka engagemang för sitt uppdrag kunde stundtals uppfattas som att han var mindre lyhörd för diplomati och därigenom skapades ibland starka reaktioner hos motparten. På sin arbetsplats älskade Otto Rydbeck att inspirera och undervisa nya generationer av jurister och han förblir för dem ett föredöme av analytisk förmåga och konstruktivt lösningssinne.

Otto Rydbecks ovanliga receptivitet rörde sig över vidare fält än juridikens och den förde honom långt in på naturens och kulturens områden. Hans stora och välodlade fritidsintresse jakten kombinerades med en artkännedom inom fauna och zoologi som ofta kunde tävla med de mest professionella på området.

På samma sätt medförde hans konstintresse att han kom att dras in i den mest modernistiska utvecklingen. Hans styrelsemedlemskap i den progressiva Wanåsstiftelsen utgjorde en högt uppskattad tillflykt undan juridikens labyrinter.

Ingen som träffat Otto Rydbeck har kunnat undgå hans sällsynta iver och aptit på livet. Vare sig det rörde sig om en afrikansk buffeltrofé eller en fin årgång Burgunder utvecklade Otto Rydbeck en smittande know-how vars glada vibrationer kunde påverka vilket sällskap som helst.

Hans vesselsnabba replik och generösa skratt gjorde honom till en ovanlig sällskapsmänniska och det är inte endast vi som arbetat tillsammans och haft honom som vän i över 30 år som finner att tillvaron blir betydligt tråkigare och avsaknaden av Otto Rydbecks dynamiska personlighet utgör en stor förlust.

KLAS G KLEBERG
CLAES BROMAN
FRED WENNERHOLM

Publicerad i nr 2, 2005
Annons
Annons