search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Nyheter

Migrationsverket ångrar formulering

Lojalitet åt två håll ändrat.
Advokatsamfundet har ifrågasatt formuleringar som Migrationsverket hade i en handbok som bland annat berör advokaters uppträdande, något som vi berättade om i nummer 1 2005.

I verkets ”utlänningshandbok” krävde Migrationsverket att en advokat som förordnas som offentligt biträde skulle vara lojal både mot verket och sin klient.
Advokatsamfundet ansåg det oacceptabelt att verket krävde lojalitet åt två håll.

Migrationsverket instämmer i samfundets framförda kritik mot texten. Verket håller med om att texten inte återger biträdets roll i utlänningsärenden på ett korrekt sätt och formuleringen har därför tagits bort.

Publicerad i nr 2, 2005
Annons
Annons