search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Nyheter

Mer medling är målet

Regeringen vill att medling ska spela en större roll i påföljdssystemet för unga lagöverträdare.
Brottsförebyggande rådet, BRÅ, har därför fått pengar i anslag med uppgift att utveckla medlingen och se till så att den finns tillgänglig i hela Sverige.

Syftet med medlingsmötet är dels att gärningsmannen kan få en större insikt om vad brottet får för konsekvenser, dels att det ger målsäganden en möjlighet att bearbeta sina upplevelser. Lagen om medling med anledning av brott har funnits sedan 2002.

Mer information finns på BRÅ:s webbsida: www.bra.se .

Publicerad i nr 2, 2005
Annons
Annons