search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Nyheter

Lagrådet kritiskt mot delar av nya ABL

Lagrådet tycker att särregleringen för advokater om ansvaret för advokataktiebolags förpliktelser ska tas bort i förslaget till ny aktiebolagslag.
Det säger lagrådet i sitt yttrande om förslaget. Regeringens lagförslag innebär bland annat att aktieägare i bolag som bedriver advokatverksamhet ska undantas från huvudregeln. Så i stället för att inte ha något personligt ansvar för bolagets förpliktelser, ska advokater ansvara solidariskt med bolaget för de förpliktelser mot klienter som bolaget har.

Särbehandlingen av advokater i frågan om ansvarsgenombrott beror enligt remissen på att den som anlitar advokat ofta vill ha hjälp av just den utvalde advokaten. Lagrådet ser inte att detta är unikt för advokater, utan även kan gälla exempelvis arkitekter eller privata läkare.

Advokatsamfundet har tidigare uppvaktat regeringen och efterlyst en ändring i enlighet med lagrådets yttrande.

Publicerad i nr 2, 2005
Annons
Annons