search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Samfundsfrågor

Juristmöte på Island

Det 37 nordiska juristmötet äger rum i Reykjavik 18-20 augusti 2005.
Under dagarna hålls sektionsmöten och föredrag inom ett 20-tal områden som: "Har det nordiska lagstiftningssamarbetet spelat ut sin roll?", "Mänskliga rättigheter och grundrättighetstänkandet – alltför snäva gränser för lagstiftaren?", "Rättshaverister – problem eller utmaning?".

Inbjudan sänds till medlemmar och övriga kan få materialet från kanslisekreteraren Birgit Johansson, Justitiedepartementet, 08-4054346, birgit.johansson@justice.ministry.se. Mer info ges av departementsrådet Henrik Jermsten, 08-4054748, henrik.jermsten@justice.ministry.se.

Publicerad i nr 2, 2005
Annons
Annons