search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Nyheter

Göran Perssons doktorshatt var inte muta

Överåklagare Christer van der Kwast anser inte att statsminister Göran Perssons doktorshatt var en muta eller annan otillbörlig förmån. Därför inleds ingen förundersökning.
Christer van der Kwast skriver i beslutet att ”Utdelandet av hedersdoktorat är en sedvänja som traditionellt avser att markera uppskattning av insatser av mycket olika slag och torde allmänt uppfattas som en okontroversiell social företeelse av delvis samma slag som uppvaktning i samband med högtidsdagar”.

Van der Kwast menar att ett statsråd i sitt arbete har ”ett begränsat utrymme” att ta emot gåvor och vissa förmåner och att Perssons ”belöning” inte kan anses vara otillbörlig.

Det var advokat Claes Beyer, som är ordförande i Institutet mot mutor, som ville att man skulle utreda om statsministerns promovering till hedersdoktor vid Örebro universitet var en fråga om mutbrott.

Han menade att universitetets motivering var betänklig: ”Genom att utse högskolan i Örebro till universitet 1999 visade statsminister Göran Persson prov på såväl mod som förutseende genom att förstå och stödja den potential och vitalitet som Örebro universitet representerar”.

Publicerad i nr 2, 2005
Annons
Annons