search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Fokus

Anmälningar mot advokater konstant, trots större kår

Antalet anmälningar mot advokater till Advokatsamfundet är i stort sett konstant, framgår vid en jämförelse av de senaste fem årens statistik.
Antalet anmälningar varierar mellan 526 och 604. Under samma period har antalet advokater ökat från 3 590 till över 4200.

Trots en avsevärd ökning av antalet ledamöter har antalet anmälningar mot advokater legat på en i stort sett konstant nivå de senaste fem åren. Det högsta antalet, 604 anmälningar, skedde 2000.

Sedan dess har antalet anmälningar inget år överstigit 600, trots att antalet advokater under samma tid ökat med 17 procent. 2004 inkom 591 anmälningar, varav 44 avsåg begäran om omprövning av tidigare beslut. Därutöver initierade Advokatsamfundets styrelse på eget initiativ 15 disciplinärenden.

Publicerad i nr 2, 2005
Annons
Annons