search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Samfundsfrågor

Allmänt advokatmöte i Göteborg

Advokatsamfundets fullmäktigesammanträde och Allmänna advokatmötet 2005 äger rum i Göteborg 3–4 juni.
Alla detaljer i programmet är inte klara ännu, men organisatörerna är angelägna om att så många advokater och biträdande jurister som möjligt redan nu bokar in mötet.

Bland föreläsarna kan nämnas advokaterna Bertil Bengtsson och Örjan Teleman samt journalisten Britt-Marie Mattson.

Den 3 juni kl 10 hålls Advokatsamfundets fullmäktigemöte. Senare på fredagen inbjuds till en buffé och ett uppträdande i Konserthuset. Det allmänna advokatmötet startar den 4 juni kl 9 i Handelshögskolans lokaler, dit hela programmet är förlagt.

Genom Advokatsamfundet och Västra avdelningens försorg är det kostnadsfritt att delta i programmet under dagen. För medföljande ordnas särskilda aktiviteter. Lördagen avrundas med bankett.

Publicerad i nr 2, 2005
Annons
Annons