search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Fokus

Remissinstansernas åsikter blandade

De flesta av de drygt 50 remissinstanserna är positiva till att en förändring av förfarandet görs, att ärendena får ett ökat inslag av muntlighet och att en mer generös bedömning av barn införs. Samtidigt finns kritiska synpunkter på olika delar.
Bland andra Advokatsamfundet påpekar att mer resurser kommer att behövas och att förvaltningsdomstolarna redan har en svår arbetssituation. Samfundet, och andra instanser, anser också att man kan bli mer generös vad gäller de humanitära skälen.

Länsrätten i Stockholms län, och flera instanser, är kritisk mot förslaget att domstolen ska göra ekonomiska överväganden – att om det blir för dyrt för staten ska uppehållstillstånd inte beviljas.

Kammarrätten i Stockholm tror inte att de sökande blir ”lyckligare” av ett mer ”rättssäkert” nej till att få stanna eller att ökad muntlighet leder till färre överklaganden.

Flera remissinstanser anser att en stor, hittills obesvarad, fråga är hur förvaltningsdomstolar ska få information om förhållandena i länder som de sökande kommer ifrån.

Fakta
· Under 2004 invandrade cirka 61600 personer till Sverige, varav drygt 6000 fått stanna som flyktingar eller av humanitära skäl. Cirka 23000 personer sökte asyl.
· De flesta asylsökande kom från Serbien-Montenegro, Irak och Ryssland.
· De allra flesta som får uppehållstillstånd har familjeanknytning: mer än hälften av dem som beviljades uppehållstillstånd är anhöriga.
· Färre och färre personer bedöms ha skyddsbehov och Migrationsverket beviljade knappt 10 procent av ärendena under året. Ungefär lika många avskrevs därför att den sökande av olika skäl inte ville fullfölja sin ansökan.
· De flesta, mer än 90 procent, som får avslag överklagar beslutet till Utlänningsnämnden, men nämnden gör enligt Migrationsverket allt färre ändringar av verkets beslut. Om de asylsökande får avslag i Utlänningsnämnden kan de lämna in en ny ansökan, hur många gånger som helst. Regeringen föreslog under hösten 2004 att möjligheten att söka igen och igen skulle avskaffas, men riksdagen sa nej
· Antalet asylsökande har varierat mycket genom åren. Under 1992 var det en topp med cirka 84000 sökande i samband med kriget i före detta Jugoslavien, medan knappt 6 000 personer sökte asyl år 1996.

Utbildning om handläggning av asylärenden
Advokatsamfundets kursavdelning planerar en utbildning under våren om den nya arbetsordning vid handläggning av asylärenden, som kommer att tillämpas vid Migrationsverkets alla asylenheter från 1 juli 2005. Den så kallade Modellverksamheten innebär en ny och mer aktiv roll för det offentliga biträdet vid asylutredningar. Kontakta kursinfo@advokatsamfundet.se eller
08-459 03 00 för mer information.

Publicerad i nr 1, 2005
Annons
Annons