search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Nyheter

Radikala förslag om advokatyrket

Nyligen avslutades Sir David Clementis granskning av den juridiska tjänstemarknaden i England och Wales. I rapporten förs flera radikala förslag fram som kan hota advokatkårens oberoende och självreglering.
Sir David Clementi, som på initiativ av den brittiska regeringen gjort en granskning av den juridiska tjänstemarknaden i England och Wales, lämnade strax före jul sin slutrapport.

I den lyfts tre delar särskilt fram, det nuvarande regelverket, dagens klagomåls- och disciplinsystem och byråernas ägarstruktur.

David Clementi anser att regelverket för den juridiska tjänstemarknaden inte i tillräckligt hög grad tar hänsyn till klienternas och konsumenternas intresse. När det gäller dagens klagomåls- och disciplinsystem är han bekymrad över hur effektiva de är, liksom principen att advokater granskar klagomål gentemot andra advokater.

Dessutom menar Clementi att byråstrukturerna är för restriktivt utformade och endast har förändrats marginellt under lång tid.

För att åstadkomma en förändring på dessa tre områden har David Clementi bland annat följande radikala förslag:
· Inför ett nytt regelverk samt ett nytt organ som får ett övergripande tillsynsansvar över dagens befintliga advokatorganisationer som Law Society och Bar Council. Detta organ ska även ha till lagstadgad målsättning att främja allmänhetens och konsumenternas intressen. Dess ordförande ska inte vara advokat och majoriteten av ledamöterna ska utgöras av icke advokater.
· Inför ett nytt klagomåls- och disciplinsystem. Skapa en oberoende myndighet för juridiska klagomål från konsumenter avseende advokatorganisationer.
· Tillåt nya alternativa affärsstrukturer. Till exempel att olika typer av jurister, som barristers och solicitors, arbetar på jämlika villkor i samma byrå och att icke advokater finns med i advokatbyråns ledning eller som ägare. Han öppnar på så vis upp för ett externt ägande i advokatbyråer.

De radikala förslagen från David Clementi möts av ogillande från Sveriges advokatsamfund. Samfundets generalsekreterare Anne Ramberg ogillar i synnerhet att Clementi vill minska advokatkårens oberoende och självbestämmande.

Hon avvisar även tanken på att en VD på en advokatbyrå inte ska behöva vara advokat och att advokatbyråer ska kunna ha ägare som inte är advokater.
– Det är ju en främmande tanke, som riskerar att släppa in finansiering genom ägande från kriminella element. Samtidigt som Penningtvättdirektivet gör att advokaten tvingas att bli en angivare i vissa situationer, säger Anne Ramberg. Detta är farliga vägar. En investerare har till främsta intresse att få vinst. Detta intresse kan komma i konflikt med de advokatetiska reglerna.

Påverkar övriga Europa
När det gäller det föreslagna klagomåls- och disciplinsystemet menar Anne Ramberg att klagomål mot advokater inte ska hanteras på annorlunda sätt än andra; de hör alltså hemma i domstol. Och de advokatetiska frågorna hanteras bäst av advokater själva.
– I Clementis rapport kan man även se en tendens till att han gillar MDP. Något som Sveriges advokatsamfund tidigare tagit avstånd ifrån, säger hon.

Sir David Clementis slutsatser väntas även påverka övriga Europa. Sedan länge har EU-kommissionen visat stort intresse för den juridiska tjänstemarknaden, och det finns starka krafter som driver på mot en ökad avreglering och harmonisering av advokatyrket.

TOM KNUTSON

Publicerad i nr 1, 2005
Annons
Annons
Annons