search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Samfundsfrågor

Nytt redaktionsråd för Tidskriften Advokaten

Tidskriften Advokaten har ett fått tre nya medlemmar i tidskriftens redaktionsråd.
De som tar vid är advokaterna André Andersson, Lena Isaksson och Per E Samuelson. Övriga medlemmar är sedan tidigare generalsekreterare Anne Ramberg, chefredaktör Tom Knutson och journalist Sanna Arndt.

Peter Danowsky och Lena Blixt, tidskriften Advokatens tidigare redaktionskommitté, avgår i samband med att de nya medlemmarna inträder. Peter Danowsky har under många år varit kommitténs ordförande.
– Peter har gjort fantastiska insatser och under många år kommit med viktiga synpunkter och bra uppslag till teman och artiklar. Och även Lena har gett viktiga bidrag till tidskriftens utveckling, säger Anne Ramberg.

Publicerad i nr 1, 2005
Annons
Annons
Annons