search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Samfundsfrågor

Ny utbildningsnämnd och journalistpriskommitté

Några medlemmar har bytts ut.
Sveriges advokatsamfunds utbildningsnämnd
Kammarrättspresident Sten Heckscher efterträder justitierådet Magnus Widebeck i utbildningsnämnden. Övriga medlemmar är ordförande advokaten Bo G H Nilsson, advokaterna Anne Ramberg, Leif Gustafson, Fredrik Andersson, professor Christina Ramberg och rikspolischef Stefan Strömberg.

Ny journalistpriskommitté
Medlemmarna i Advokatsamfundets journalistpriskommitté har bytts ut. De nya medlemmarna är: advokaten Lena Frånstedt Lofalk, journalisten Stig Fredriksson och lagmannen Staffan Levén.

Publicerad i nr 1, 2005
Annons
Annons