search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Samfundsfrågor

Mediernas roll diskuterades på domarmiddagen

Medierna skärper sinnena i rättssalen. Visst har medierna ett inflytande, men de påverkar sannolikt inte resultatet i domstolen.
Det var några åsikter som framkom vid den årliga Domarmiddagen, onsdagen den 24 november, arrangerad av Stockholmsavdelningen och Domarföreningen vid Stockholms tingsrätt.

Vid träffen sattes nästan publikrekord. 126 personer från tingsrätter och advokatbyråer hade begett sig till Konstnärshusets festvåning i Stockholms city för lyssna till advokat Christer Söderberg, professor Leif GW Persson och advokat Peter Danowsky.

Ämnet var ”Mediernas roll och eventuella påverkan på domstolarna”. Bara en gång tidigare, när Thomas Bodström var gäst och just hade tillträtt som justitieminister, har det varit fler deltagare, berättade Stockholmsavdelningens klubbmästare Christina Malm.

Talarna var ense om att mediernas närvaro i en domstol skärper sinnena och gör att alla aktörer rycker upp sig. Peter Danowsky önskade mer mediebevakning i domstolarna. För dem som uttalar kritik mot medierna påpekade han att man inte kan betrakta medierna som en enhet, utan att varje publicering måste bedömas för sig.

I statistisk mening är mediernas påverkan liten, ansåg Leif GW Persson, eftersom medierna bara bevakar en bråkdel av alla rättegångar, men han sade sig tro att medierna påverkar mycket i vissa mål. Som ett exempel, bland många, trodde han att utfallet i Knutbymålet kanske skulle blivit ett annat om barnflickan inte ständigt framställts som så liten och späd.

Christer Söderberg, som försvarade just barnflickan i Knutbymålet, berättade livfullt hur han upplevde sitt livs första mediedrev. Han beskrev det som overkligt, att ständigt vara förföljd av journalister. Några ringde hem till honom, kom hem till hennes anhöriga och smygfotograferade på paparazzimanér. Christer Söderberg vande sig efter ett tag och började till exempel uttala sig till TT i stället för att prata med många olika journalister. På så sätt kom nyheten ändå ut. Han lärde sig också hur han kunde använda mediernas genomslagskraft, som när han i en tidning uttryckte att det var olämpligt att barnflickan fick sitta i en tillnyktringsarrest. Efter publiceringen fick hon snabbt flytta till en häktescell, innan häktningsförhandling ägt rum. Han ansåg att hennes vårddom är riktig, och trodde att medier kan ha påverkat domstolen, men inte utgången i målet.

SANNA ARNDT

Publicerad i nr 1, 2005
Annons
Annons
Annons