search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Fokus

Många frågetecken kring reformen

Från Rådgivningsbyrån för asylrätt kommer kritiska tongångar till de kommande förändringarna, särskilt när det gäller informationen om länder och finansieringen.
Anders Sundquist är kanslichef för Rådgivningsbyrån för asylrätt, en organisation som ägs av Svenska kyrkan, Caritas, Rädda barnen, Amnesty och LO.

Han är kritisk mot det kommande domstolsförfarandet och undrar hur informationen om länderna ska överföras till alla parter.
– Jag tror att det är svårt för domstolarna att bedöma om ärendena är tillräckligt utredda för att avgöras, om de inte har någon bakgrundskunskap om landet parterna talar om. Jag anser också att ansvaret för landinformationen bör flyttas från, som nu, några få personer på Migrationsverket till Utrikesdepartementet, eller till en fristående enhet med fler representanter från samhället, säger Anders Sundquist.

Anders Sundquist är i och för sig positiv till att de offentliga biträdena får en mer central och aktiv roll i processen. Men han menar att biträdena måste skaffa en mycket bättre kunskap om förhållanden i andra länder, om de ska kunna presentera sina klienters yrkanden och grunder på ett så bra sätt som möjligt.

Han anser även att biträdena måste fundera mer kring hur man bör ställa frågor för att hitta de omständigheter som talar till klientens fördel.
– Biträdet måste känna till den politiska situationen i det aktuella landet och de kulturella skillnader som kan finnas, säger Anders Sundquist.

Han tycker också att det är konstigt att man på det här juridiska området inte får betalt för att vara påläst om landet. Han menar att man ibland behöver ha kunskap som inte vem som helst känner till – till exempel hur polisväsendet i Mongoliet fungerar.

Vissa har diskuterat frågan om att Sverige skulle ge amnesti till ett stort antal av dem som har lagakraftvunna avvisningsbeslut, för att göra ”rent hus” inför det nya förfarandet. Anders Sundquist gillar inte den diskussionen.
– Jag uppfattar det som förödande för tilltron till asylsökningssystemet. Om nu syftet med en reform är att höja tilltron, så tar man ett steg framåt men två steg bakåt med en amnesti.

Anders Sundquist tycker att man inte lägger tillräckliga resurser på att bedöma människors behov av skydd utan att den stora summan hamnar på de asylsökandes boende.

Han anser att kvaliteten har gått ned på bedömningarna och att man i hög utsträckning bedömer alla från ett land på likartat sätt.
– Det vore katastrof om man går in i det nya systemet med otydlig finansiering eller underfinansiering. Mer resurser måste till, annars blir det omöjligt.

Publicerad i nr 1, 2005
Annons
Annons