search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Fokus

De har mycket att göra

Förvaltningsdomstolar ska ta över efter Utlänningsnämnden. På kort tid ska hundratals människor rekryteras till domstolarna.
Förre rikspolischefen Sten Heckscher, nyligen tillträdd kammarrättspresident i Stockholm, ska på uppdrag av regeringen dels förbereda så att den nya ordningen kan inrättas, dels genomföra avvecklingen av Utlänningsnämnden senast den 1 januari 2006.
– Tidsplanen är erkänt väldigt pressad, men jag kommer att göra vad jag kan för att det ska klaras av på utsatt tid.

Kammarrätten i Stockholm, som blir den sista instansen i det nya förfarandet för utlännings- och medborgarskapsärenden, får ytterligare en måltyp.
– Vi måste ägna stor uppmärksamhet åt personalfrågorna och fundera på hur många människor som behövs. Det hela står och faller med att vi får tillräckligt kvalificerad personal, säger Sten Heckscher.

Domstolsverkets projektledare Ulla Pålsson ska förbereda införandet av den nya ordningen inom de allmänna förvaltningsdomstolarna, i nära samarbete med Sten Heckscher.
– Personalfrågan är fortfarande ett frågetecken, delvis på grund av att vi inte exakt vet regelsystemets utformning ännu. Men med stor reservation kan jag säga att det rör sig om cirka 350 personer som vi måste rekrytera, varav kanske ett 70-80-tal domare.

Hon berättar om andra utmaningar de står inför: lokaler, utrustning, inredning, it- och utbildningsfrågor, praxisspridning, sekretess- och massmediefrågor.
– Det mest besvärliga är nog att mängden inkommande ärenden beror så mycket på vad som händer i omvärlden från år till år, säger Ulla Pålsson.

Domstolsverket tror även att de får ta över ansökningar som Utlänningsnämnden inte har beslutat om.

Publicerad i nr 1, 2005
Annons
Annons