search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Nyheter

Wrangelska palatset har återinvigts

Svea hovrätt har funnits i Wrangelska palatset i 250 år. Byggnaden har nu framgångsrikt anpassats till verksamheten. Samtidigt framförs dock viss kritik av hur de tre tornsalarna har utformats.
Sommaren 2002 inleddes en omfattande ombyggnad av Svea hovrätts lokaler i Wrangelska palatset på Riddarholmen i Stockholm. I november återinvigdes lokalerna officiellt av HM Konungen, men de började användas redan i somras. Kostnaderna beräknas totalt ha uppgått till ungefär 100 miljoner kronor.

Hovrättspresident Johan Hirschfeldt betonar alla förbättringar som har gjorts. Allmänhetens och personalens lokaler har separerats från varandra och tillgängligheten för funktionshindrade har ökat. Det har också skett en genomgripande upprustning av samtliga 16 rättssalar med bland annat modern presentationsteknik och ny VVS. Åklagarna och advokaterna har också fått var sina uppehållsrum.

Nu framförs dock kritik mot hur de tre runda salarna i tornen är inredda. Parterna sitter, liksom i England och USA, på rad. Åklagaren får inte ögonkontakt med den tilltalade. Det är några av de kritiska synpunkter som åklagare och advokater framfört om inredningen i Svea hovrätts nyligen ombyggda tornsalar.
– Åklagare, målsägande, försvarare och misstänkta sitter på en enda lång rad, vilket gör att det vid förhör är svårt att såväl höra som att se varandra i ögonen, säger överåklagare Agneta Blidberg. Var och en förstår att det under sådana onaturliga förhållanden blir onödigt komplicerat och rentav rättsosäkert att hålla ingående och betydelsefulla förhör. Dessutom löper man risken att få nackspärr. I en del salar är platsen för förhör av vittnen placerad bara någon meter från den tilltalade, vilket givetvis kan inverka på vittnenas vilja och förmåga att vittna. Platserna som är avsedda för åhörare är placerade precis bakom åklagaren, vilket upplevs som mycket obehagligt av åklagarna och givetvis är en arbetsmiljöfråga för oss.

Advokat Tomas Nilsson besöker också Svea hovrätt då och då, i sin egenskap av brottmålsadvokat. Han har varit i några av de ombyggda salarna i palatset och i en av de små, runda salarna. Han håller med kritiken som har framförts, men frågar sig vad man kan göra nu när det är klart och taget i bruk.

Bemöter kritiken
Johan Hirschfeldt bemöter kritiken mot tornsalarna och menar att det går att göra anpassningar i dessa tre salar.
– Förut behövde vi ofta dra in extra bord i de här salarna och göra provisoriska platser. Det skapade problem och såg illa ut. När vi skulle bygga om var kraven många: vi behövde fler fasta platser och dubbla utgångar i alla salar samtidigt som all teknisk utrustning krävde utrymme, säger Johan Hirschfeldt.

Han framhåller att rättens ledamöter ser alla parter bra och att det framför allt gäller att välja rätt sal och en anpassad placering av aktörerna för varje enskilt mål. I vissa mål, menar han, kan man låta parterna ta plats vid ett halvcirkelformat bord som också finns fast placerat. Är det en stor rättegång får man välja en större sal.
– Vi för nu en diskussion med åklagarna och domarna, så vi får se hur det utvecklar sig, säger Johan Hirschfeldt, som också är öppen för advokatsynpunkter.

När åklagarna blev förevisade hovrätten under ombyggnationen såg de aldrig tornsalarna.
– Hade vi fått det hade vi givetvis reagerat. När sedan påpekanden om salarnas utformning gjordes, sades det att dessa salar inte skulle bli aktuella för brottmål. Tyvärr används de just i brottmål, säger Agneta Blidberg.
– Jag har stor förståelse för att hovrätten har inriktat sig på säkerhetsaspekterna vid renoveringen – en renovering som för övrigt är utsökt och smakfullt gjord – men man har uppenbarligen förbisett processituationen och till viss del åklagarnas säkerhet, säger Agneta Blidberg.
Annons
Annons
Annons