search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Nyheter

Svår väg för Sveriges första kvinnliga advokat

I den nyutgivna boken ”Kvinnliga pionjärer verksamma i Sverige” skildrar författaren och advokaten Magnus Ullman några kvinnor som varit föregångare inom sina områden. Ett av åtta levnadsöden handlar om Sveriges första kvinnliga advokat – Eva Andén. Tidskriften Advokaten publicerar här ett sammanfattande utdrag ur boken.
Eva Andén föddes 1886 i Uppsala och visade tidigt studiehunger och engagemang, inte minst i kvinnofrågor. Efter sin studentexamen 1906 började hon läsa juridik vid Uppsala universitet. Hennes strävan att förbättra barns och kvinnors rättsliga ställning lär ha lett in henne på juristbanan. Men vägen till advokat var svår och törnbeströdd. Det fanns många hinder att kämpa mot som yrkeskvinna, som diskriminerande lagar och människor med en negativ inställning till kvinnor. Stor hjälp fick hon av sin förebild och läromästare på universitetet, juris doktor och docenten i civilrätt Elsa Eschelsson, som även hon var en kvinnlig pionjär inom juridikens område.

När Eva Andén utexaminerades 1912 reste hon runt i Sverige och höll föredrag i olika juridiska ämnen. Normalt fick inte kvinnor sitta ting vid den här tiden, men Eva Andén lyckades ordna så att hon fick tjänstgöra hos häradshövdingen i Falun, ungefär som en tingsnotarie. Däremot fick hon inte skriva under några domstolshandlingar. Med fina betyg därifrån kunde hon praktisera på en advokatbyrå som finns än i dag, under namnet Morssing & Nycander.

När Eva Andén uppträdde som ombud i ett mål vid Stockholms Rådhusrätt frågade rättens ordförande ”Är det en liten fru eller är det en liten fröken?” Hon var ogift och sålunda en ”fröken”. Hade hon varit fru, hade hon varit tvungen att ha mannens medgivande för att kunna uppträda inför rätta. Först en bit in på 1920-talet jämställdes manliga och kvinnliga ämbetsmän, sedan vissa grundlagsändringar trätt i kraft.

Tog över byrå
Redan 1915, 29 år gammal tog hon det djärva steget att starta egen juridisk verksamhet i och med att hon tog över Kvinnliga Juristbyrån i Stockholm. När hon var 32 år sökte hon inträde i Advokatsamfundet. I samfundets protokoll från den 14 mars 1918 antecknades att ”Fröken Eva Andén vore den första kvinnan som vunnit inträde i Sveriges Advokatsamfund, varom meddelande till pressen skulle ske”. Även om Advokatsamfundet i sina stadgar inte lade några hinder i vägen för kvinnliga sökande var hennes inträde så pass uppseendeväckande och intressant att man ville få det allmänt känt.

Genom att Eva Andén antagits som ledamot av Advokatsamfundet namnändrades firman till Eva Andéns Advokatbyrå. Året därpå blev hon kompanjon med Mathilda Staël von Holstein, som blev Sveriges andra kvinnliga advokat 1921.

Eva Andén var mycket anlitad och biträdde huvudsakligen klienter i samband med skilsmässor, arv, underhållsbidrag, vårdnadsfrågor och bodelningar vid skilsmässor. Hon var en känd advokat på sin tid med många berömda klienter, som Selma Lagerlöf, Barbro Alving och Astrid Lindgren. Eva Andén umgicks med dåtidens kvinnliga pionjärer exempelvis Alexandra Kollontay, Karolina Widerström och Ellen Fries.

Hon ingick även i en kommitté som fick utgöra Advokatsamfundets remissinstans när det gällde familjerättslig lagstiftning och på detta sätt kom hon att tidvis få ett stort inflytande.
Hon gifte sig aldrig, men hade under långa perioder gemensamt hushåll med en av sina kvinnliga medarbetare, Lisa Ekedahl.

Tog inte alltid betalt
En annan medarbetare, Elin Lauritzen, berättar en historia som visar hur långt från kvinnlig flärd och mode som Eva Andén var:
Hennes kamrer, fröken Skatt, hade allvarligt förmanat Eva Andén att hon måste ta betalt för sina konsultationer, och Eva hade lovat. Så fick hon en ung elegant kvinna, som konsulterade henne. Modet var kortkort. Kvinnan hade en åtsittande svart modellklänning, en flott liten hatt, urringade högklackade sandaletter och en liten kokett pälsjacka.
Konsultationen blev lång och när klienten kom ut var fröken Skatt förväntansfull men klienten svepte ut genom dörren utan en tanke på betalning. Evas kommentar var:
– Såg Du inte så fattig den stackars människan såg ut – hon hade ju knappast kläder på kroppen.

Eva Andén bedrev advokatverksamheten ända fram till sin död 1970 och byrån bar hennes namn i femton år efter det. Författaren tycker att det är synd att yngre advokater så sällan har hört talas om Eva Andén, eftersom hennes betydelsefulla verksamhet och beundransvärda kamp har banat vägen för de kvinnliga advokaterna.

SANNA ARNDT

Publicerad i nr 9, 2004
Annons
Annons