search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Nyheter

Nytt om namn

ANNA-KARIN LUNDIN, justitieombudsman sedan 2003, har utnämnts till regeringsråd.
CARL GUSTAV FERNLUND, finansråd och chef för Skatte- och tullavdelningen i Finansdepartementet, har också utnämnts till regeringsråd.

Publicerad i nr 9, 2004
Annons
Annons
Annons