search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Nyheter

JK ska granska advokaträkningar

Regeringen går emot lagrådet i frågan om vem som ska granska advokaters räkningar. Tidigare har lagrådet avstyrkt att Justitiekanslern, JK, ska granska advokaträkningar.
Regeringen föreslår nu i sin proposition att rätten att överklaga beslut som fattas av domstolar och andra myndigheter om rättshjälp och ersättning av allmänna medel till rättsliga biträden flyttas från Domstolsverket till JK.

Regeringen vill även att JK ska kunna överklaga beslut om ersättning i större utsträckning än Domstolsverket kan i dag.

Syftet med de föreslagna förändringarna är att skärpa kontrollen över statens utgifter för rättsliga biträden. Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 april 2005.
Lagrådet har avstyrkt att låta JK granska advokaträkningar eftersom man ansåg att JK skall vara en utpräglad juridisk expertmyndighet och inte ha dubbla roller, vilket innebär en risk för att förtroendet skadas.

TOM KNUTSSON
Annons
Annons
Annons