search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Samfundsfrågor

IT- och juridikförening håller seminarier

Advokater med intresse för IT kan bli medlemmar i Svenska föreningen för ADB och Juridik (ADBJ). Det är en ideell, oberoende förening som anordnar seminarier kring aktuella ämnen för medlemmar. Under hösten har seminarierna exempelvis handlat om elektronisk övervakning och internetrelaterade hot.
För mer information, se www.adbj.se.

Publicerad i nr 9, 2004
Annons
Annons
Annons