search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Nyheter

Frikostig med sin erfarenhet

Advokaten Kaj Sandart, Lidingö, avled i augusti, 89 år gammal. Med honom har en välansedd och kunnig advokat av den gamla stammen gått ur tiden.
Kaj Sandart föddes i Helsingfors 1915 och kom med sin familj till Stockholm som tonåring. Han blev ledamot av Advokatsamfundet 1954 efter en tid i domarbanan och efter en master of law-examen i USA.

I Svenska Dagbladet har f d chefsrådmannen Olle Westlander och advokaten och professorn Eric M Runesson skrivit en mycket fin och rättvisande nekrolog över Kaj Sandart. Jag skulle bara vilja komplettera den med några personliga intryck.

Kaj Sandart blev med tiden en mycket framstående advokat. Han var aktiv mycket långt upp i åren. Han blev därmed en känd gestalt vid domstolarna, särskilt i patent- och andra immaterialrättsliga mål.

Kaj Sandart var skicklig på att få ut ett gott samarbete mellan tekniker och advokater i dessa många gånger tekniskt komplicerade mål. Detta gjorde samtidigt att domstolen, och för den skull även motparten, fick en allsidig belysning av målen.

Härtill kom hans lugna och vänliga väsen. Inte minst mot yngre kollegor visade han både intresse och tålamod. Kunskaper och erfarenhet delade han frikostigt med sig. Processerna med eller mot honom drevs därför oftast i en lugn och saklig miljö. Hans mångsidighet har redan skildrats i nekrologen i SvD. Jag skall här bara framhålla hans stora musikaliska och litterära intressen.
Kaj Sandart var i alla avseenden en stor humanist och jurist.

MAGNUS ULLMAN, advokat

Publicerad i nr 9, 2004
Annons
Annons