search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Nyheter

Det dramatiska året 2004

Året som gick blev händelserikt i Advokatsverige och vi kunde berätta om spännande och tankeväckande skeenden och händelser.
Vid flera tillfällen skrev vi om advokater som tänker annorlunda och finner nya arbetsområden där det går att göra advokatnytta, till exempel i nummer 1 då vi berättade om advokater som arbetar med CSR, företagens samhällsansvar.

Internationalisering
Vi genomförde även en kartläggning av hur tingsrätterna utser offentliga försvarare. Temat visade på stora skillnader mellan olika domstolar.

En viktig del av tidskriften i Advokatens uppdrag är att berätta om förändringarna av själva grundförutsättningarna för att bedriva advokatverksamhet.

En sådan förändring, som på sikt påverkar alla svenska advokater, är internationaliseringen av yrket. Till detta ämne återkom vi på flera sätt. I nummer 6 skrev vi om den pågående avregleringen av advokatyrket som är en följd av internationaliseringen.

På nyhetsplats rapporterade vi om frågan om intressekonflikter och controlled auctions, som bland annat diskuterades på årets fullmäktigemöte. Även diskussionen om den tryckta matrikelns vara eller icke vara skrev vi om.

Inflödet av debattartiklar har varit stort och visar på läsare och skribenter med både integritet och klarsynta tankar.

Märklig timing
Under 2004 blev det ännu tydligare att Sveriges medier och medborgare blir mer och mer intresserade av vad som händer i Rättssverige. På redaktionen blir vi varse det på så vis att de frågor och ämnen som vi bevakar och skriver om allt oftare blir nyhetsstoff även i andra medier.

Tidningar, radio och teve rapporterade om kriminalvårdens kris, de rättsliga efterspelen till morden i Knutby och diskussionerna om uppförandekoder för företagen. Om alla dessa frågor och ämnen har vi under året skrivit och rapporterat i tidskriften Advokaten.

Vid ett par tillfällen blev timingen en aning märklig. Som i juninumret då vi beskrev kriminalvårdens kris. I temat intervjuades justitieminister Thomas Bodström, som förklarade att det inte var tid att vänta några större reformer av svensk kriminalvård. Strax därefter inleddes raden av våldsamma rymningar från de svenska anstalterna. Och inte långt senare hade en generaldirektör fått avgå och justitieministern hade blivit betydligt mer reformsinnad.

Tidskriften Advokatens upplaga fortsatte att öka under 2004. Den tryckta upplagan uppgår nu till 7100. Annonskonjunkturen gick trögt under våren och sommaren för att under årets slutmånader på nytt ta fart. För att möta nedgången tvingades redaktionen till stor återhållsamhet med utgifterna. Och som det ser ut i skrivande stund så klarar vi tidskriftens budgetmål.

Hör gärna av er
Något som glatt oss på redaktionen är alla de brev, telefonsamtal, fax och e-post som vi får från er läsare. Om det är något vi skulle önska oss inför 2005 är det att ni fortsätter att höra av er och att skriva, och gärna ännu mer om praktisk juridik.

TOM KNUTSON
Annons
Annons
Annons